Mapa webu
    Letectv?z  Flight.cz  V?a.cz  L-39 Výcvikový systém  L-39 - Czech Jet Team  www.plachteni.cz  Letecké filmy 

Žatecký slet je jednou z nejnavštěvovanějších akcí regionu. Jeho konání finančně podporuje Královské město Žatec.

Letecký bazar

PRODÁM: Prrdam nove nepouzite diely di lietadla : baterka shorai,gps antena od dynonu,spinacia skrinka,kavlico senzor,antena Rami AV 17,ofuly aveo air maxi,gaskulator,okenka do plexi,vuečka nadrže,startovacie rele rotax,CO Detektor pisat EMAIL

Vstupte do bazaru

Letecká fotogalerie

Ty nejlepší letecké fotografie najdete na stránkách Airplane-pictures.net. Denně nové fotky.

Aerodynamika a mechanika letu- test
17. 8. 2003- Zdeněk Koníček

Tento soubor otázek slouží k procvičení učební látky z předmětu aerodynamika a mechanika letu pro získání kvalifikace pilota ULL. Tento test je napodobeninou "ostrého" zkušebního testu při zkoušce pilota ULL (tak se snažte).

Zkušební test se skládá z 25 otázek. U každé otázky jsou uvedeny 4 možné odpovědi, pouze jedna odpověď je správná.

Mějte na paměti, že je potřeba odpovědět 20 otázek správně, abyste prošli.


1. Podle Mezinárodní standardní atmosféry (MSA) hustota vzduchu s rostoucí výškou:
roste
klesá v závislosti na tlaku a teplotě podle stavové rovnice pro suchý vzduch
nejprve roste a potom prudce klesá
se nemění


2. Vzduch proudí ustáleně trubicí kruhového proměnného průřezu nakreslenou na obrázku. V části II je statický tlak ze všech tří částí trubice:

největší, proudění je nejvíce stlačené
nejmenší, je zde největší dynamický tlak
nejmenší, jsou zde nejvíce rozšířené proudnice
stejný jako v ostatních částech trubice, neboť statický tlak, který je součtem celkového a dynamického tlaku, je všude stejný


3. Jaké geometrické charakteristiky profilu jsou označeny na obrázku?

X-tloušťka, Y-délka
X-hloubka, Y-tloušťka
X-délka, Y-tloušťka
X-hloubka, Y-výška


4. Při obtékání tělesa vznikají aerodynamické síly. Nazývají se:
vztlak, odpor a výsledná aerodynamická síla
vztlak, tíha a odpor
vztlak a odpor, jejich součtem je výsledná aerodynamická síla
vztlak a výsledná aerodynamická síla (jejich součet je vždy roven tíze)


5. Vzroste-li během letu rychlost dvakrát (při stále stejném úhlu náběhu), tak:
vzroste součinitel odporu i odpor dvakrát
vzroste součinitel odporu dvakrát, odpor vzroste čtyřikrát
součinitel odporu ani odpor se nezmění
součinitel odporu se nezmění, odpor vzroste čtyřikrát


6. Kde začíná odtrhávání proudu na profilu?
V mezní vrstvě na sací straně profilu u odtokové hrany.
V mezní vrstvě na sací straně profilu u náběžné hrany.
V úplavu na sací straně profilu u náběžné hrany.
V místě největší tloušťky profilu.


7. V blízkosti země letoun "plave". Je to způsobeno:
zvětšením klouzavosti, neboť se vlivem blízkosti země utlumí na křídle koncové víry
zmenšením minimální rychlosti letu v důsledku větší hustoty vzduchu v menších výškách
zvětšenou účinností výškového kormidla u země, která umožní přivést letoun na mnohem vyšší úhel náběhu, než je tomu ve volné atmosféře
vytvořením přídavného vztlaku na kolech podvozku letounu, která jsou obtékána v bezprostřední blízkosti země


8. Na kterém obrázku je správně nakreslena oblast, kde dojde nejdříve k odtržení proudu na nezkrouceném lichoběžníkovém křídle? (oblast je vyznačena šrafováním)

A
B
C
D


9. Jak je v aerodynamické poláře vynesen úhel náběhu?

Úhel náběhu nejprve roste ve směru šipky A, pak klesá a při Cy maxdosahuje 0.
Polára platí vždy jen pro jeden úhel náběhu.
Úhel náběhu je vynesen jako parametr, každému bodu odpovídá vždy jeden úhel náběhu. Úhel náběhu roste ve směru šipky A.
Úhel náběhu je vynesen jako parametr, každému bodu odpovídá vždy jeden úhel náběhu. Úhel náběhu roste ve směru šipky B.


10. Hlavní příčinou odtržení proudu je vždy:
snížení rychlosti letu pod hodnotu minimální rychlosti ve vodorovném přímočarém ustáleném letu
přechod laminárního proudění na turbulentní
překročení kritického úhlu náběhu
překročení úhlu nastavení křídla


11. Vysunutí vztlakových klapek převážně způsobí:
vzrůst součinitele vztlaku a odporu
vzrůst součinitele vztlaku a odporu, mimo to se projeví klopivý moment ve smyslu "těžký na hlavu"
vzrůst součinitele vztlaku, pokles součinitele odporu a mimo to se projeví klopivý moment ve smyslu "těžký na ocas"
vzrůst součinitele vztlaku, snížení součinitele odporu a zvýšení max. klouzavosti


12. Vrtulový list je na své délce zkroucen, protože:
je tak zachován stejný úhel nastavení všech jeho profilů
všechny profily listu vrtule potom pracují zhruba na stejném úhlu náběhu
se tak sníží hlučnost vrtule
se tím zabraňuje třesení vrtule


13. Vlivem nesymetrického obtékání letounu v důsledku práce levotočivé vrtule (otáčí se doleva z pohledu pilota) bude:
vznikat na svislé ocasní ploše síla směřující doprava, proto aby pilot zabránil zatočení letounu doprava, musí vyšlápnutím pravé nohy vychýlit směrovku doprava
letoun spirálově divergentní
letoun podélně nestabilní
vznikat na svislé ocasní ploše síla směřující doleva, proto aby pilot zabránil zatočení letounu doprava, musí vyšlápnutím levé nohy vychýlit směrovku doleva


14. Na obrázku je úhlem ß označen:

úhel snosu
úhel náklonu
úhel vybočení
srázový úhel


15. V horizontálním ustáleném letu je v rovnováze:
tah s tíhovou silou, odpor se vztlakem
tah s odporem, tíhová a setrvačná síla se vztlakem
tah s odporem, tíhová síla se vztlakem
tah s rychlostí let, vztlak s tíhovou silou


16. Při letu minimální rychlostí je:
součinitel vztlaku maximální
součinitel vztlaku minimální
výkon motoru nominální
největší vztlak letounu


17. Proč se nesmí při vzletu vztlakové klapky vysunout do polohy pro přistání? Protože by:
vznikal příliš velký vztlak
vznikal příliš velký odpor
letoun byl příliš "těžký na hlavu"
mohlo dojít k poškození klapek


18. Ve které fázi přistání může nejsnáze dojít k pádu na vysoké rychlosti?
v klouzání
v přechodovém oblouku
ve výdrži
v žádné, protože při přistání jsou rychlosti poměrně nízké


19. Násobek zatížení "n" udává:
kolikrát je v daném okamžiku letu vztlak letounu větší než jeho tíha
o kolik je v daném okamžiku vztlak letounu větší než vztlak, jaký má letoun při stejné rychlosti v ustáleném horizontálním letu
kolikrát jsou ocasní plochy letounu více zatíženy než jeho křídlo
s jakou bezpečností je letoun konstruován


20. Ve správné zatáčce musí být vztlak:
stejně velký jako při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu
větší než při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu
menší než při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu
větší nebo menší než při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu a to podle toho, zda je zatáčka mírná či ostrá


21. Jaký význam má barevně vyznačená čára omezující na obrázku obálku obratů v rozsahu od rychlosti minimální (označené VS1) až do návrhové rychlosti obratů (označené VA)?

v tomto rozsahu rychlostí není možné provádět žádné akrobatické obraty, jinak hrozí nebezpečí úplného zničení konstrukce
v tomto rozsahu rychlostí nelze dosáhnout většího násobku než udává grafická závislost, protože tato čára odpovídá letu s maximálním součinitelem vztlaku
v tomto rozsahu rychlostí se nesmí dosáhnout větší násobek než udává grafická závislost, protože by při dalším zvyšování úhlu náběhu hrozilo nebezpečí úplného zničení konstrukce letounu
v tomto rozsahu rychlostí se nesmí dosáhnout menší násobek než jaký udává grafická závislost, protože jinak by letoun přešel do pádu


22. V horizontálním letu dochází k pádu letounu vždy:
při vyšší rychlosti letu než v zatáčce
při vyšší rychlosti letu než při které letoun přejde do vývrtky
při nižší rychlosti letu než v zatáčce
při stejné rychlosti letu jako v zatáčce


23. Je-li letoun podélně staticky stabilní, pak:
když dojde v důsledku vnější poruchy ke zvětšení úhlu náběhu křídla, vznikne aerodynamická síla, která utlumí vzniklé rozkmitání a stabilizuje letoun v nové poloze
když dojde v důsledku vnější poruchy ke zvětšení úhlu náběhu křídla, vznikne aerodynamická síla, která vrací letoun do původního stavu
když dojde v důsledku vnější poruchy k vybočení letounu, vznikne aerodynamická síla, která vrací letoun do původní polohy (podélná osa letounu je rovnoběžná se směrem nabíhajícího proudu)
když dojde v důsledku vnější poruchy ke zmenšení úhlu náběhu křídla, nevzniká aerodynamická síla, která vrací letoun do původního stavu, zůstane v nové poloze


24. Vysunutí vztlakových klapek způsobí převážně:
změnu tíživosti
sníží zásobu statické stability
změnu účinnosti směrovky
změnu ovladatelnosti


25. Vyšlápnutím pravého pedálu směrového řízení :
se vychýlí směrovka doprava, letoun zatočí doprava a vzápětí se nakloní doleva
se vychýlí směrovka doprava, letoun zatočí doprava a vzápětí se nakloní doprava
se vychýlí směrovka doleva, letoun zatočí doprava a vzápětí se nakloní doprava
se vychýlí směrovka doleva a letoun přejde do vývrtkyŽatecké info provozuje Martin Krupka | Copyright © 2002- 2024 | ISSN 1214-5882 | Piště na: krupka.mar@gmail.com
Žatec | Inzerce Žatec | Práce Žatec | Byty pronájem Žatec | Letní kino Žatec | Dočesná 2015 | Chmelfest
Přístupy celkem: