Mapa webu
    Letectv?z  Flight.cz  V?a.cz  L-39 Výcvikový systém  L-39 - Czech Jet Team  www.plachteni.cz  Letecké filmy 

Žatecký slet je jednou z nejnavštěvovanějších akcí regionu. Jeho konání finančně podporuje Královské město Žatec.

Letecký bazar

PRODÁM: 2001 Tecnam P92 Echo
Good condition
Italian registration
Rotax 80 plus turbo
Radio 25
No transponder
New propeller kiev prop
Proce 29000 euro

Vstupte do bazaru

Letecká fotogalerie

Ty nejlepší letecké fotografie najdete na stránkách Airplane-pictures.net. Denně nové fotky.

Test z letecké meteorologie
17. 4. 2006- Zdeněk Koníček & Martin Krupka

Následující otázky byly vybrány z testu LAA pro piloty aerodynamicky řízených ultralehkých letounů

Vždy je pouze jedna odpověď správná.


1. Jak nazýváme nejspodnější vrstvu atmosféry?
mezosféra
troposféra
stratosféra


2. Teplotní inverzí rozumíme
pokles teploty s výškou
vzrůst teploty s výškou
teplota se s výškou nemění


3. Vertikální mohutnost troposféry je největší
nad póly
v mírném pásu
nad rovníkovými oblastmi


4. Úbytek teploty s výškou v definici strandardní atmosféry- vertikální teplotní gradient má hodnotu
0,6 °C/100 m
1,0 °C/100 m
0,65 °C/100 m


5. Zvrstvení vzduchu ve vrstvě inverze je
indiferentní
stabilní
instabilní


6. V jaké výšce dosahuje barometrický tlak přibližně poloviční hodnoty tlaku na střední hladině moře
3 000 m MSL
7 000 m MSL
5 500 m MSL


7. Změna fáze voda - vodní pára se nazývá
Kondenzace
Vypařování
Sublimace


8. Kde je správně vyznačen směr větru "severozápad" ve zkratkách ICAO:
SE
NW
SW


9. Výškoměr nastavený na hodnotu QFE letiště ukazuje po přistání na letišti
nadmořskou výšku vztažného bodu letiště
nulovou výšku
nadmořskou výšku prahu VPD tohoto letiště


10. Tlaková níže (cyklona) je oblastí
nízkého tlaku s nejnižší hodnotou ve svém středu
se snižující se hodnotou tlaku směrem od středu
nízkého tlaku s nejnižší hodnotou po okrajích oblasti


11. Vítr je
promíchávání vzduchových částic
horizontální proudění (přemisťování) vzduchu
vertikální pohyb vzduchu


12. Měření větru
vítr je určen směrem kam vane a rychlostí
vítr je určen rychlostí
vítr je určen směrem ze kterého vane a rychlostí


13. V oblasti tlakové níže vane vítr při zemi
ve směru pohybu hodinových ručiček
proti směru pohybu hodinových ručiček
rovně do středu níže v celé její oblasti


14. Koncentrace kondenzačních jader je největší
nad pohořími
nad oceány
v blízkosti velkých městských aglomerací (průmyslové oblasti)


15. Hlavní příčinou atmosferické konvekce jsou
rozdílné teploty vzduchu způsobené rozdílem teplot mezi dnem a nocí
horizontální teplotní rozdíly vznikající vlivem nestejnoměrného zahřívání zemského povrchu
rozdílné teploty vyměňujících se vzduchových hmot


16. Mezi oblačnost s mohutným vertikálním vývojem řadíme
Cu - cumulus
Ac - altocumulus
Cb - cumulonimbus


17. Mezi oblačnost kupovitou patří
Sc
Cu
Ac


18. Z vertikálně vyvinutých oblaků typu Cb vypadávají převážně srážky ve formě
slabý déšť
déšť a kroupy
mrholení


19. Frontální mlhy se tvoří hlavně na přechodu front
teplých
studených II. typu
stacionárních


20. Které základní parametry a jevy určují počasí uvnitř vzduchové hmoty
srážky, dohlednost
tlak, oblačnost, hustota vzduchu
teplota, vlhkost, vertikální teplotní gradient


21. Instabilní vzduchovou hmotou nazýváme vzduchovou hmotu, ve které dochází ke vzniku
inverzí
konvektivních vertikálních pohybů
k tvorbě vrstevnaté oblačnosti


22. Který z oblaků tvořící se na čele studené fronty je pro letový provoz nejnebezpečnější
Ns
As
Cb


23. Jev nazýván turbulence je definován jako
síly působící na letadlo v různých směrech a udělující tomuto letadlu různá přídavná zrychlení
síly působící na letadlo ve vertikálním směru
síly, které zvyšují rychlost letícího letadla


24. Přechod studené fronty s aktivními bouřkovými projevy se v poli teploty, tlaku, přízemního větru projevuje
poklesem teploty, silným poklesem tlaku a jeho následným vzestupem, silným zesílením větru a jeho nárazovosti
teplota se nemění, tlak slabě klesá, vítr mírně zesílí bez nárazů
teplota klesá a později stoupá, tlak se nemění, vítr slábne


25. Co rozumíme v meteorologii pojmem bouřka
přírodní jev doprovázený intenzivními srážkami a elektrickými výboji
nejvýznamnější projev konvekce ve volné atmosféře
jev totožný s pojmem "studená fronta"


Žatecké info provozuje Martin Krupka | Copyright © 2002- 2024 | ISSN 1214-5882 | Piště na: krupka.mar@gmail.com
Žatec | Inzerce Žatec | Práce Žatec | Byty pronájem Žatec | Letní kino Žatec | Dočesná 2015 | Chmelfest
Přístupy celkem: